woensdag 25 augustus 2010

Werkgroep zit niet stil

23 augustus kwam de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen weer bijeen na de zomervakantie. Op korte termijn hoopt de werkgroep een aantal initiatieven af te ronden. Er is een wandelroute in de maak in samenwerking met Nivon. Die wandelroute gaat langs de randen van de stad en laat zien hoe de stad overgaat in het platteland. Op 17 september wordt de wandelroute gepresenteerd op kinderboerderij De Blijde Wei (inloop vanaf 14.00 uur, presentatie om 14.30 uur). Aanwezigen kunnen het routeboekje dan gratis meenemen.
Op 30 september wordt er in de buurt van de parkeerplaats bij de Wilsonweg een infobord over het Ommoordse Veld geplaatst. Dit vindt plaats om 10.00 uur. Op het infobord is behalve een kaart en natuurinformatie, nieuws over het Ommoordse Veld te vinden.
Een idee van de werkgroep voor een wedstrijd klompjeszeilen op de vijver is opgepakt door de bredeschoolcoördinatoren. Waarschijnlijk gaat de wedstrijd op 13 oktober plaatsvinden.

Geen opmerkingen: