zondag 23 november 2008

Het Klimaatbosje

Het klimaatbosje in het Ommoordse Veld staat op een plek die ervoor gemaakt lijkt, een driehoekje vlak bij de Rotte. Twee dagen na aanplant krijgen de boompjes het al zwaar te verduren, maar volgens de experts kunnen ze daar best tegen.
Het klimaatbosje bestaat uit drie walnotenbomen (juglans regia). De eerste jaren zullen er nog geen walnoten te oogsten zijn, dat zal nog wel een jaar of tien duren.
Het bosje staat op een plek die veel wandelaars en fietsers passeren bij het binnenkomen van het Ommoordse Veld. Het planten van klimaatbosjes is een initiatief van de Stichting Landschapsbeheer Nederland. Het is de bedoeling om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem en voorbijgangers aan te zetten tot denken over wat zij zelf kunnen doen. Midden tussen de drie bomen staat een paal met de tekst:
hier
Dit is een klimaatbosje. Deze bomen zijn op dit moment bezig CO² te binden. Dit is hard nodig, want CO² uitstoot is een belangrijke oorzaak van klimaatsverandering.
De 12 Provinciale Landschappen en Landschapsbeheer Nederland werken hier aan de oplossing van het klimaatprobleem. En wat doet U?”

Voor tips kunt u kijken op http://www.klimaatstraatfeest.nl/. Kijk ook eens op de website van het Rotterdams milieucentrum, http://www.mileucentrum.rotterdam.nl/ (link op deze pagina) . Iedereen kan iets doen aan het klimaatprobleem!

Klimaatbosje op mooiste plekje van de deelgemeente

Vrijdag 21 november plantte Geertje Boekhoudt, dagelijks bestuurder van de deelgemeente prins Alexander, een klimaatbosje in het Ommoordse Veld. Zij werd bijgestaan door Aad Tetteroo, voorzitter van de werkgroep Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord en vele vrijwilligers. Dat zij haar taak serieus opvatte, blijkt wel uit onderstaande foto.
Kinderen van groep 7 van de Prins Alexanderschool plantten bollen in de directe omgeving. Klimaatbosje en bollen werden geplant van het geld dat de werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen mocht besteden omdat het gebied is verkozen tot mooiste groene plekje in de deelgemeente Prins Alexander.

woensdag 19 november 2008

Waar komt het klimaatbosje?

Het klimaatbosje wordt geplant vlakbij de Rotte. Waar het fietspad dat vanaf de President Wilsonweg langs de Klaverbuurt loopt zich aan de voet van de dijk in tweeën splitst, is een driehoek waar de walnotenbomen geplaatst zullen worden. Vanuit de Klaverbuurt gaat men in de Paardehoefklaver de brug naar het Ommoordse Veld over en neemt het fietspad naar links.
Om halftwee zullen we ons daar verzamelen. Op dit moment zijn er voldoende vrijwilligers die zich aangemeld hebben om mee te helpen bij het graven van de plantgaten.

zondag 16 november 2008

Planten klimaatbosje op 21 november

Op 21 november is het zover: we gaan het klimaatbosje en bollen planten in het Ommoordse Veld. We doen dit van het prijzengeld dat hoort bij de uitverkiezing van het Ommoordse Veld tot mooiste groene plekje van de deelgemeente.
Om 13.30 zal de heer Tetteroo namens de werkgroep Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord de aanwezigen welkom heten. Daarna zullen vrijwilligers de plantgaten graven en zal Geertje Boekhoudt namens het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander de bomen planten. Ondertussen planten leerlingen van groep 7 van de Prins Alexanderschool in de directe omgeving de bollen.
Het klimaatbosje krijgt een officiële status door een klimaatpaal, ter beschikking gesteld door de Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland. Het klimaatbosje heeft een symbolische waarde, het attendeert op het klimaatprobleem en vraagt aandacht voor een duurzaam beheer van natuur en milieu in de toekomst.
We hopen op een mooie zonnige dag en nodigen alle belangstellenden van harte uit om aanwezig te zijn.

vrijdag 31 oktober 2008

Vrijwilligers gevraagd voor planten klimaatbosje

De prijs die hoort bij de verkiezing van het Ommoordse Veld als mooiste groene plekje van de deelgemeente (500 euro van de deelgemeente Prins Alexander en 100 euro van tuincentrum Ommoordse Hof) wordt besteed aan een klimaatbosje. Op een plek aan de westkant van het park, vlakbij de Rotte, zullen drie walnotenbomen worden geplant. De walnotenbomen kunnen veel CO2 opnemen en dragen daardoor bij aan de oplossing van het klimaatprobleem.
De bomen worden geplant op vrijdagmiddag 21 november om 13.30 uur onder het toeziend oog van de deelgemeente Prins Alexander en medewerkers van de Werf Prins Alexander. Wij zoeken ongeveer 10 vrijwilligers die kunnen helpen de bomen netjes in de grond te zetten. Wilt u meehelpen, geeft u op bij Mary Gerritse (marygerritse@chello.nl, telefoon 010-2201060).
Behalve de bomen zullen die middag ook nog bollen worden geplant door schoolkinderen uit Ommoord onder supervisie van het Centrum voor Natuur- en milieueducatie van de Blijde wei.

donderdag 23 oktober 2008

Ooievaars in het Ommoordse Veld


Chris van Rijswijk van Natuur- en Vogelwacht Rotta meldt ons dat de afgelopen week elke dag twee ooievaars te zien waren op het nest bij kinderboerderij De Blijde Wei. Eerder hadden ze het nest wel eens geïnspecteerd, maar nu zijn ze echt neergestreken. De hoop is dat zij er volgend voorjaar zullen broeden. Wie weet krijgen we dus een geboortegolf in Ommoord. Meer informatie kunt u vinden op www.rotta-natuur.nl.

zaterdag 18 oktober 2008

Werkgroep vergadert over prijs

In de vergadering van de werkgroep is besproken wat we met het geld van de prijs het beste kunnen doen. Daarna is overleg gevoerd met het Tuincentrum Ommoordse Hof (waar we de cheque kunnen inwisselen) en met de heer Huiberts van de Werf Prins Alexander die zorgt voor beheer en onderhoud van het gebied.
De voorkeur gaat uit naar een mooie boom. Liefst willen wij een klimaatbosje (zie www.klimaatbosje.nl), dat zijn drie walnotenbomen in een driehoek. Walnotenbomen kunnen heel veel CO2 opnemen en zijn daarom goed voor het milieu. Een andere wens van de werkgroep is bollen te laten planten door kinderen uit Ommoord. We denken dan aan bollen die geschikt zijn voor verwildering als sneeuwklokjes, vogelmelk, bosanemonen etc.
In de komende week hopen we de mogelijkheden verder te onderzoeken.

donderdag 9 oktober 2008

Ommoordse Veld mooiste groenplekje van Prins Alexander!

Tijdens een bijeenkomst bij de deelgemeente over de stand van zaken m.b.t. de Groenvisie Prins Alexander werd vandaag bekendgemaakt wat de bewoners verkozen hebben tot mooiste groenplekje van Prins Alexander. Het Ommoordse Veld bleek verreweg het meeste stemmen verzameld te hebben. Wij wisten al de waardering voor het Ommoordse Veld groot is, maar met zo'n openlijke bevestiging zijn wij natuurlijk heel gelukkig.
Wij hebben, uit handen van Paul Paulusma, portefeuillehouder buitenruimte van de deelgemeente, een cheque gekregen ter waarde van 600 euro. 500 euro van de deelgemeente en 100 euro van tuincentrum Ommoordsehof. De bedoeling is dat we voor dit geld bij het tuincentrum iets uitzoeken wat bijdraagt aan het genieten van de natuur in het Ommoordse Veld. Maandag komt de werkgroep bijeen, dit is een leuk punt voor op de agenda. Voor ons als werkgroep is deze prijs een stimulans om door te gaan.
De deelgemeente presenteerde tevens de stand van zaken t.a.v. de Groenvisie. De bewoners in alle wijken zijn gehoord. Naar hun wensen is goed geluisterd. Met deze wensen en de stedelijke en deelgemeentelijke beleidskaders in het achterhoofd is men bezig een Groenvisie op te stellen. In december wordt die gepresenteerd aan het bestuur van de deelgemeente. In januari ligt de visie ter inzage bij de stadswinkel en bij de bewonersorganisaties. Daarna vindt besluitvorming plaats in de deelgemeenteraad.

zaterdag 27 september 2008

Prijzen fotowedstrijd.

Op deze stralende herfstdag hadden veel inwoners van Ommoord zich verzameld op de Kinderboerderij De Blijde Wei voor de prijsuitreiking van de fotowedstrijd. Foto's uit de geschiedenis van Ommoord kwamen het eerst aan de beurt. De historische commissie van de bewonersvereniging "Heide-Bes" liet ons zien hoe het hier vroeger was.
Daarna was het woord aan de jury (Paul Paulusma, Peter Postmus en Wouter Baumann). De juryvoorzitter vertelde hoe moeilijk het was geweest om een keuze te maken uit de vele mooie foto's. Er werd veel overlegd, er werden punten gegeven aan de beste tien en uiteindelijk kwam als mooiste foto uit de bus de foto van mw. A.L. van Peski van de heuvel met boterbloemen op de voorgrond.
Door het Groenjaar werd een ansichtkaart van deze foto gemaakt, de winnaar kreeg een stapel van deze kaarten, anderen kunnen de kaart ophalen op het Stadskantoor, bij het Infopunt van de BOO of op de kinderboerderij.
Tweede werd mw. Wasbauer met wilgen in het fluitenkruid.
De derde plaats was voor J.C. Jorem met een fraai gezicht op de paarden in de wei. Vierde werd W. Roos, met een foto van het wilgenlaantje na een regenbui. De juryvoorzitter Paulusma legde in zijn rol als portefeuillehouder Beheer Buitenruimte uit dat niet alle wateroverlast altijd te voorkomen is , maar dat er nu een deelgemeentelijk waterplan is waar ook dit laaggelegen gebied van profiteren zal.

De laatste prijswinnaar was mw. N. Moret met een prachtig sneeuwlandschap. De eerste drie prijswinnaars ontvingen een boek, de nummers 4 en 5 een postzegel (kan echt op een brief!) die we hadden laten maken met hun foto erop.
Alle foto's, ook die van de niet-prijswinnaars, zijn nog even te bewonderen op de kinderboerderij. We hopen er t.z.t. een goede plek voor te vinden.
De bijeenkomst werd met een gezellige borrel afgesloten.

zondag 14 september 2008

Prijsuitreiking fotowedstrijd

Op zaterdag 27 september maakt de jury in Kinderboerderij De Blijde Wei bekend wie de afgelopen maanden de mooiste foto in ons fraaie stukje groen wist vast te leggen. De jury bestaat uit Paul Paulusma (voorzitter), lid van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander, Wouter Bauman van het Rotterdams Milieucentrum en Peter Postmus van de fotowerkgroep Ommoord. Er werden heel verschillende foto's ingeleverd, de beoordeling was niet eenvoudig. We zijn natuurlijk heel benieuwd wie zij uiteindelijk als winnaar gaan aanwijzen.
De historische commissie van de bewonersvereniging “Heide-Bes” begint om 15.00 uur met een presentatie over de historie van het gebied. Aansluitend volgt om ongeveer 16.00 uur de prijsuitreiking van de fotowedstrijd.

woensdag 27 augustus 2008

Ideeën

Wij hopen dat het Ommoordse Veld is gekozen tot mooiste plekje van Prins Alexander. Een aantal mensen heeft gereageerd op de vraag wat je met het geldbedrag dat bij de uitverkiezing hoort zou kunnen doen. Er zijn wensen die zeker niet met 500 euro te realiseren zijn, maar hier volgt een lijstje met bruikbare ideeën:

  • een koe of kalf voor in de wei
  • een extra bankje
  • een informatiebord over flora en fauna van het Ommoordse Veld
  • een mooie folder waarin een wandeling door het Ommoordse veld staat beschreven
  • nestbeschermers voor de weidevogels
  • een onderkomen voor vleermuizen
  • een schaduwplek voor het vee

maandag 14 juli 2008

Stem voor het Ommoordse Veld

Op de bewonersavond over de Groenvisie is het Ommoordse Veld genomineerd voor het Mooiste plekje van Prins Alexander. Met ingang van vandaag is het mogelijk om op de website van de deelgemeente Prins Alexander (tik in Google in 'Welkom bij de deelgemeente Prins Alexander') uw voorkeur aan te geven. Op de pagina van de deelgemeente vindt u de link Stem groene plekje, klik op het Ommoordse Veld en breng via e-mail uw stem uit. Als werkgroep vinden wij het belangrijk om te blijven benadrukken dat men in Ommoord heel erg gesteld is op het Ommoordse Veld, daarom vragen wij u ook bij deze gelegenheid om uw steun. Breng snel uw stem uit en vraag mensen uit uw omgeving om dat ook te doen.

zondag 15 juni 2008

Ommoordse Veld genomineerd voor Mooiste plekje in Prins Alexander

Donderdag 12 juni was er voor de inwoners van Ommoord gelegenheid hun wensen t.a.v. het groen in de deelgemeente kenbaar te maken. Een landschapsarchitect van de Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting gaat, samen met de deelgemeente en Gemeentewerken, met al deze wensen in het achterhoofd een concept maken voor een groenvisie voor Prins Alexander. Dit concept wordt in het najaar gepresenteerd aan de inwoners van de deelgemeente. Bewoners die ten zuiden van de metrobaan wonen, hadden nogal wat klachten over het groen en met name over het onderhoud. Mensen die aan de noordkant van Ommoord wonen, bleken juist heel tevreden over het groene karakter van de wijk.
Op de bijeenkomst werd het Ommoordse Veld genomineerd voor de titel Mooiste plekje in Prins Alexander. Via internet kan gestemd worden op het gebied binnen de deelgemeente dat men het mooiste vindt. Uiteraard hopen wij op de titel!

dinsdag 3 juni 2008

Groen of groener in Prins Alexander

Donderdag 12 juni is er om 19.30 een bijeenkomst in de Molshoop, Sigrid Undsetweg 300, over het groen in Ommoord. Bewoners kunnen daar hun mening geven over de kwaliteit van het groen. De informatie gebruikt de deelgemeente Prins Alexander bij het opstellen van een groenvisie.
Leden van onze werkgroep zullen naar voren brengen wat onze wensen zijn t.a.v. het Ommoordse Veld: in grote lijnen houden zoals het nu is. Op die avond kan een gebied worden genomineerd voor 'Het mooiste Plekje in Prins Alexander'. Wij zullen natuurlijk het Ommoordse Veld nomineren.

woensdag 7 mei 2008

Fotowedstrijd

Het Ommoordse Veld staat er op dit moment prachtig bij. Alle groen is uitgelopen, het fluitenkruid en de boterbloemen bloeien. Er zijn dan ook veel fotografen te zien in het Ommoordse Veld. Het zullen vast mooie plaatjes worden. Als u de foto's inlevert, let u dan wel op het goede formaat: 10x15.

zondag 30 maart 2008

Alexander gaat groen

Zondag 30 maart waren wij aanwezig bij het evenement Alexander gaat groen. U kon bij ons terecht voor informatie over onze werkgroep en over de fotowedstrijd. Helaas werkte het weer niet mee, na een paar uur in de regen hebben wij ons kraampje opgebroken.
Als u ideeën kwijt wilt over de toekomst van het Ommoordse Veld, dan horen wij dat graag via post, telefoon of e-mail. Links op deze pagina vindt u ons contactadres.

vrijdag 14 maart 2008

Voorontwerp bestemmingsplan "Ommoord buiten de Ring"

B en W van Rotterdam hebben het voorontwerp bestemmingsplan "Ommoord buiten de Ring" vrijgegeven voor vooroverleg met partijen als provincie, waterschap e.d. De deelgemeente mag advies uitbrengen over dit voorontwerp en wil daarover graag de bewoners raadplegen. Het voorontwerp ligt ter inzage in de Stadswinkel aan het Prins Alexanderplein. U kunt schriftelijk reageren naar de deelgemeente en er worden twee avonden georganiseerd in het Continental Art Centre aan de Robert Kochplaats 342 (26 maart en 2 april). Op 2 april komen de noordelijk en westelijk gelegen buurten aan de beurt, de Bessen-, Klaver-, Varen-, en Rozenbuurt) en dus ook het Ommoordse Veld.
Ten aanzien van het Ommoordse Veld verandert er niets vergeleken met het nu geldende bestemmingsplan: er komen echt geen woningen! Het enige dat voor dit deel van de wijk anders is, is dat bestaande woningen aan de Rottekade aan de eisen van de huidige tijd mogen worden aangepast en op bescheiden schaal uitgebreid.

donderdag 28 februari 2008

Wie maakt in het Groenjaar 2008 de mooiste foto van het Ommoordse Veld?

De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen organiseert in het kader van het Groenjaar 2008 een fotowedstrijd. De vraag is wie in dit jaar de mooiste foto van het Ommoordse Veld maakt.
De deelnemers kunnen per persoon 1 foto inleveren op briefkaartformaat, 10x15. Inzendingen, met op de achterkant duidelijk naam en adres, kunnen worden ingeleverd bij of toegestuurd aan het Informatiepunt Ommoord van de Bewonersorganisatie Ommoord. Het Informatiepunt Ommoord is op werkdagen geopend van 09.30 uur - 11.30 uur en van 13.30 - 15.30 uur. Het is gevestigd in Wijkgebouw Romeynshof, Stresemannplaats 8, 3068 JL Rotterdam, telefoon 010-4555823. Na afloop van de wedstrijd kan de foto daar, als men dat wenst, ook weer worden opgehaald.
Inleveren kan tussen 4 maart en 1 september 2008. De datum van de prijsuitreiking wordt nog nader bekend gemaakt in overleg met de jury. Prijswinnaars ontvangen naast een eervolle vermelding ook een aandenken. De winnende foto wordt gepubliceerd en, met toestemming, wordt er een ansichtkaart van gemaakt (hiervoor hebben wij een digitale versie nodig).
Een maandelijks wisselende selectie van de foto’s wordt tentoongesteld in de ruimte van het Infopunt. Namen van de fotografen worden erbij vermeld tenzij duidelijk wordt aangegeven dat men dat niet wenst.

Van actiegroep naar werkgroep

Bewoners van Ommoord hebben zich de afgelopen maanden met succes ingezet voor het behoud van het Ommoordse Veld in zijn huidige vorm. Graag zouden de bewoners ook op langere termijn het authentieke karakter van dit gebied willen behouden.
Onder de paraplu van Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord is daarom een Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen opgericht. Naast leden van de voormalige actiegroep zijn in deze groep vertegenwoordigd leden van Breed Wijkbeheer en van bewonersvereniging Heide-Bes. De werkgroep stelt zich ten doel:
- Het Ommoordse Veld en het aanpalend groen aan de Rotte, langs de gehele noordrand van Ommoord, in zijn huidige vorm te behouden en waar mogelijk de natuurwaarde te verhogen.
- De betrokkenheid bij het Ommoordse Veld van de bewoners van Ommoord en de omliggende wijken te vergroten.
- Het gebruik van het Ommoordse Veld door natuurliefhebbers en sportieve recreanten te bevorderen.
- De waardering van het Ommoordse Veld ook bij beleidsmakers zodanig te verhogen dat men niet meer op het idee zal komen hier huizen te bouwen.

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van de werkgroep. Via de link "Teken de petitie" kunt u nog steeds uw suggesties kwijt over de toekomst van dit gebied.

woensdag 23 januari 2008

Definitieve versie van de Stadsvisie

Vandaag lag de definitieve versie van de Stadsvisie, zoals die door de gemeenteraad op 29 november is vastgesteld, in de brievenbus. In de begeleidende brief geeft wethouder Karakus aan dat naar aanleiding van de behandeling van de Stadsvisie in de gemeenteraad twee groengebieden zijn afgewezen als mogelijke bouwlocaties. Dit zijn het Ommoordse Veld en het Wollefoppenpark. Op bladzijde 133 van het definitieve document zijn de rode stippen in het Ommoordse Veld verdwenen! Het gebied is nu aangegeven als wijkpark.
Al eerder hebben wij op diverse plekken in de wijk posters opgehangen met de tekst "Gemeenteraad bedankt". Ook hier willen wij nog eens onze dank uitspreken voor de unanieme steun die alle fracties in de gemeenteraad ons hebben gegeven.