donderdag 28 februari 2008

Van actiegroep naar werkgroep

Bewoners van Ommoord hebben zich de afgelopen maanden met succes ingezet voor het behoud van het Ommoordse Veld in zijn huidige vorm. Graag zouden de bewoners ook op langere termijn het authentieke karakter van dit gebied willen behouden.
Onder de paraplu van Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord is daarom een Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen opgericht. Naast leden van de voormalige actiegroep zijn in deze groep vertegenwoordigd leden van Breed Wijkbeheer en van bewonersvereniging Heide-Bes. De werkgroep stelt zich ten doel:
- Het Ommoordse Veld en het aanpalend groen aan de Rotte, langs de gehele noordrand van Ommoord, in zijn huidige vorm te behouden en waar mogelijk de natuurwaarde te verhogen.
- De betrokkenheid bij het Ommoordse Veld van de bewoners van Ommoord en de omliggende wijken te vergroten.
- Het gebruik van het Ommoordse Veld door natuurliefhebbers en sportieve recreanten te bevorderen.
- De waardering van het Ommoordse Veld ook bij beleidsmakers zodanig te verhogen dat men niet meer op het idee zal komen hier huizen te bouwen.

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van de werkgroep. Via de link "Teken de petitie" kunt u nog steeds uw suggesties kwijt over de toekomst van dit gebied.

Geen opmerkingen: