vrijdag 14 maart 2008

Voorontwerp bestemmingsplan "Ommoord buiten de Ring"

B en W van Rotterdam hebben het voorontwerp bestemmingsplan "Ommoord buiten de Ring" vrijgegeven voor vooroverleg met partijen als provincie, waterschap e.d. De deelgemeente mag advies uitbrengen over dit voorontwerp en wil daarover graag de bewoners raadplegen. Het voorontwerp ligt ter inzage in de Stadswinkel aan het Prins Alexanderplein. U kunt schriftelijk reageren naar de deelgemeente en er worden twee avonden georganiseerd in het Continental Art Centre aan de Robert Kochplaats 342 (26 maart en 2 april). Op 2 april komen de noordelijk en westelijk gelegen buurten aan de beurt, de Bessen-, Klaver-, Varen-, en Rozenbuurt) en dus ook het Ommoordse Veld.
Ten aanzien van het Ommoordse Veld verandert er niets vergeleken met het nu geldende bestemmingsplan: er komen echt geen woningen! Het enige dat voor dit deel van de wijk anders is, is dat bestaande woningen aan de Rottekade aan de eisen van de huidige tijd mogen worden aangepast en op bescheiden schaal uitgebreid.

1 opmerking:

Unknown zei

Mijn naam is Fred Zuidervaart.
Was als medewerker jaren geleden in "bouwen op groen niet doen" in Ommoord actief. Ik heb die lokatie's bij de deelgemeente aangegeven van de twee flat's die nu gebouwd worden, Binnenhof en Hesseplaats. Ook het model. De deelgemeente en wij hebben op mijn verzoek een aantal flat's bezocht in Rotterdam. De kerk op de Hesseplaats inpandig maken net zo als de aangegeven losse winkels op de Eliotparkeerplaats. Daarvoor werd het groen gespaard zowel binnen als buiten de ruit. Door gemeenteraadslid dhr.v.Dam van de VVD is ons toen schriftelijk bevestigd dat het Ommoordse Veld open en Groen blijft. Woonde toe zelf op de Eliotplaats. Mijn email: fredzuide@hotmail.com
Woon nu al jaren in Spanje. Afblijven van het groen in Ommoord! Er is al genoeg verpest.