vrijdag 8 mei 2009

Rondleiding Piet Florusse

Rond 1990 werd het Ommoordse Veld als park aangelegd, Piet Florusse was daar als stadsbotanicus bij betrokken. Het was eigenlijk de bedoeling om een strook rietland aan te leggen tussen de bebouwing van de Klaverbuurt en de weilanden. Toen na een gedeelte inplanten de rietplantjes op waren en nergens meer te krijgen, deed zich een gelegenheid voor om wat meer variatie aan te brengen in het gebied. De stadsbotanicus kende een boek uit 1892 waarin sprake was van orchideeënveldjes nabij de Rotte. Doordat in de 20e eeuw de waterstand lager was geworden, waren de kenmerkende planten van vochtige voedselarme veengronden verdwenen. Inmiddels was de waterstand weer hoger en zag Florusse planten als echte koekoeksbloem en tweerijige zegge. Hij begreep dat de omstandigheden van dien aard waren dat de orchideeën hier weer een kans hadden. Het duurde nog enkele jaren tot er een paar orchideeën groeiden, daarna nam het aantal gestaag toe. Nu staan er honderden. De rietorchis en de brede orchis kleuren de veldjes aan de kant van de Klaverbuurt in de maand mei paars.
Nog zeldzamer dan de orchideeën is het moeraskartelblad. Dat staat op de Nederlandse Rode lijst voor planten. Ook daarvan zijn er elk voorjaar meer te zien. Andere planten die je hier kunt vinden zijn: ratelaar, kalmoes, scherpe boterbloem, valeriaan, moerasspirea, diverse soorten zegge.
De veldjes zijn volgens Florusse heel uniek. In Vlaardingen is ook zo’n gebied, maar daar staat een groot hek omheen met Natuurreservaat erop. Hier kan iedereen in het voorjaar genieten van de bloemenpracht. Het heeft geen zin om een plantje uit te steken en mee te nemen voor in de tuin, ze groeien alleen op heel speciale plekjes. Het zou ook strafbaar zijn, de Flora- en Faunawet beschermt deze gebieden.

Geen opmerkingen: