maandag 4 mei 2009

Zwaluwtil in het Ommoordse Veld?


De deelgemeente Prins Alexander heeft de bewoners gevraagd ideeën aan te dragen om de buurt te verfraaien. De indieners moeten betrokken zijn bij de uitvoering en het plan moet samen met andere bewoners zijn opgesteld en breed gedragen worden.

De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen heeft het plan ingediend om een zwaluwtil te plaatsen in het Ommoordse Veld op het terrein van De Blijde Wei. Het plan wordt ondersteund door de Werkgroep Breed Wijkbeheer van de BOO, Bewonersvereniging Heide-Bes, Natuur- en Vogelwacht Rotta, het Wijktuinteam, het Wijknatuurteam en de staf van De Blijde Wei.

De zwaluwtil voorziet in broedruimte voor de huiszwaluw. De huiszwaluw is een vogel die steeds zeldzamer wordt in Nederland, o.a. door gebrek aan geschikte nestplaatsen. In het Ommoordse Veld is de huiszwaluw nog steeds te zien. Dit jaar is hij al waargenomen bij het klimaatbosje, boven de paardenwei, boven de wei waar de koeien van de kinderboerderij staan en bij het fietspad vlakbij de Rotte. het aantal vermindert wel elk jaar en dat terwijl zwaluwen zo nuttig zijn, ze vangen wel 9000 insecten per dag.
het voorstel is ingediend en zal verder worden beoordeeld, het lijkt ons heel leuk als het gehonoreerd wordt.

Geen opmerkingen: