zondag 10 april 2016

Natuurexcursie door de Wijktuin-Ommoord en het Ommoordse Veld.

 
Zaterdag 7 mei organiseert de
afdeling Rotterdam en omstreken van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid een natuurexcursie in de Wijktuin en het Ommoordse Veld.
In de Wijktuin is een diversiteit aan natuur met landschapselementen als een ven, een moerasje, waterpartijen, riet- en graslandjes, groepen knotwilgen, elzen en struwelen. Via de Wijktuin lopen we het Ommoordse Veld in. In de 19e eeuw bestond dit gebied nog uit 2 veenplassen. Het Ommoordse Veld kent bekende bloem- en vogelsoorten. We hopen onder andere de orchideeën daar te zien. Op kinderboerderij de Blijde Wei houden we een korte koffiestop.
De excursie start om 10.00 uur is gratis en duurt inclusief koffiepauze in totaliteit ongeveer  2½  uur.
Meer informatie bij: Paul Winckers 010-4201750 of Ben Huber 06- 15909161
Locatie/vertrekpunt: Metrostation Romeynshof. Naast de ingang richting Binnenhof

Geen opmerkingen: