dinsdag 23 augustus 2011

Ideeën over het Ommoordse Veld

Naar aanleiding van de vraag om ideeën aan te dragen voor de toekomst van het Ommoordse Veld ontvingen wij diverse reacties over bankjes in het Ommoordse Veld. Vooral ouderen vragen om meer bankjes en betere bankjes. Het wijkteam Ommoord van de deelgemeente is hier al mee bezig. Voor de Werkgroep Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord is het ook al een aandachtspunt. Binnen de deelgemeente is budget beschikbaar voor de vervanging van banken, dat moet wel eerlijk verdeeld worden over de verschillende wijken. In een overleg met de deelgemeente zullen wij dit punt aan de orde stellen.
Verder is er nog het idee om workshops oude ambachten (manden vlechten bijv.)te organiseren op de Blijde Wei. Dit mede na.av. de schaapscheerdersdag. Ook dit idee nemen wij mee.

Geen opmerkingen: