zaterdag 20 februari 2010

Eerste Rotterdamse huiszwaluwtil geopend door Peter Pieterse

Vanmiddag heeft Peter Pieterse (PvdA), lid van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander, op kinderboerderij de Blijde Wei in het Ommoordse Veld de zwaluwtil geopend. De zwaluwtil is een initiatief van de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen. Het is een echt samenwerkingsproject geworden. De bewonersverenigingen en natuurorgansaties uit de wijk hebben geadviseerd en hun steun gegeven aan het plan. Vooral Natuur- en Vogelwacht Rotta heeft concrete medewerking verleend. De voorzitter, Rien van der Vorm heeft er persoonlijk voor gezorgd dat de til op een 4 meter hoge stalen paal netjes in de grond kwam te staan.
Iedereen is het erover eens dat de zwaluwtil mooi om te zien is. Het is nu een kwestie van afwachten of de zwaluwen zich er daadwerkelijk zullen vestigen. In Duitsland zijn daar heel positieve ervaringen mee opgedaan. Ook de eerste Nederlandse zwaluwtil die een jaar geleden in Biddinghuizen werd onthuld, werd in het eerste seizoen meteen al door zwaluwen in gebruik genomen. We hebben dus goede hoop.
De Werkgroep dankt iedereen die een bijdrage aan het slagen van het project heeft geleverd en hoopt dat het snel voorjaar wordt en de zwaluwen terugkeren naar het Ommoordse Veld.

Geen opmerkingen: