zondag 14 februari 2010

Woningnood onder huiszwaluwen

De huiszwaluwtil is een poging om te voorzien in de woningnood onder de huiszwaluwen. Er zijn steeds minder geschikte nestplaatsen voor huiszwaluwen. Een huiszwaluw nestelt onder een (dak)rand maar alleen als die wit of crèmekleurig is. De eieren zouden te warm worden bij donkere kleuren, kennelijk weten de vogels dat. Huiszwaluwen nestelen meestal aan de rand van de bebouwing. Binnen een straal van ongeveer 200 meter moet voldoende klei, leem of modder aanwezig zijn om kleine bolletjes van te maken. het mannetje vliegt af en aan met de bolletjes en het vrouwtje metselt daar laagje voor laagje een keurig nestje van. De plek van het nest moet zodanig zijn dat ze vrij af en aan kunnen vliegen. Bewoners van een huis zijn niet altijd even blij met een zwaluwnest vanwege de mestoverlast. In België krijg je daarom subsidie voor elk zwaluwnest dat bewoond is en dat je laat zitten.
Er zijn kunstnesten voor huiszwaluwen. We hebben er bij de zwaluwtil in het Ommoordse Veld voor gekozen om er aan elke zijde van de til slechts één te plaatsen. Het is de bedoeling dat de zwaluwen het zelf nesten bouwen niet verleren. We zien uit naar de lente en hopen dat de zwaluwen hun nieuwe onderkomen zullen betrekken.

Geen opmerkingen: