zondag 11 november 2007

Wandel mee op 25 november

Op 29 november wordt de Stadsvisie 2030 in de gemeenteraad besproken. De wethouder blijft vasthouden aan zijn plan om in het Ommoordse Veld huizen voor hogere inkomensgroepen te bouwen.
Wij hebben een beroep gedaan op onze gekozen vertegenwoordigers in de gemeenteraad om dit te verhinderen en gelukkig steunen alle fracties ons in ons streven. Dit heeft ons veel vertrouwen in de politici in de raad gegeven. Zij hebben er begrip voor dat in een wijk met veel hoogbouw, zoals Ommoord, ook een stukje groen onontbeerlijk is. Arno Bonte van GroenLinks heeft aangekondigd een motie in te dienen om bouwplannen te voorkomen.
Omdat de wethouder volhardt in zijn plan, zijn wij echter nog niet gerust op de goede afloop. Wij krijgen veel vragen. Iedereen in Ommoord wil graag nog iets doen. Daarom is op een vergadering van onze groep besloten om een wandeling door het Ommoordse Veld te organiseren op de zondag voorafgaande aan het debat in de gemeenteraad. Kom op 25 november om 14.00 uur naar het Ommoordse Veld om duidelijk te maken dat wij allemaal willen dat het Ommoordse Veld Open en Groen blijft! We verzamelen voor de ingang van kinderboerderij De Blijde Wei en wandelen als groep door het gebied. Wilt u anderen oproepen om ook te komen? Onder het kopje links vindt u een flyer die u kunt ophangen of verder kunt verspreiden. We hopen op een mooi zonnetje en een hoge opkomst.

Geen opmerkingen: