zondag 7 oktober 2007

Veel steun voor onze actie

Van alle kanten ontvingen we in de afgelopen maanden steun voor onze actie. Als actiegroep worden wij in de eerste heel goed geholpen door het Opbouwwerk van Ommoord.
Instellingen op het gebied van de gezondheidszorg steunen ons. De beide gezondheidscentra en verschillende verzorgingshuizen zijn behulpzaam met het inzamelen van handtekeningen. De wijkverpleegkundige ondersteunt onze actie. Ook enkele fysiotherapeuten, met name degenen die nordicwalkinggroepen leiden in het Ommoordse veld. Voor oud en jong is het gezond om te bewegen, dat kan in het Ommoordse Veld. Velen noemen ook het Ommoordse Veld de groene long van de wijk en geven aan dit gebied te willen behouden als tegenwicht tegen de milieuvervuiling.
Het gaat niet alleen om lichamelijk, maar ook om geestelijk welzijn. De Kerkenraad ondersteunt ook onze actie.
Wij krijgen alle medewerkingvan de Bewonersvereniging Ommoord, verder de steun van de Bewonersvereniging Heide-Bes, Bewonersvereniging Rottekade en natuurlijk van de groep rond het Wollefoppenpark die in hetzelfde schuitje zit als wij.
De werkgroep Ommoord ouderenproof en de ANBO geven aan dat met name voor de vele senioren in Ommoord het gebied van grote waarde is. Ouderen vooral zijn afhankelijk van directe nabijheid.
Instellingen op natuurgebied als Rotterdams Milieucentrum, Vogelwacht Rotta, Werkgroep Rotta, Wijktuinteams van Ommoord en van Alexanderpolder wijzen op de bijzondere flora en fauna in het gebeid. De heer Van der Hart van het IVN verzorgde voor ons een rondleiding voor raadsleden in het Ommoordse Veld.
Alle politieke partijen uit de deelgemeente steunen ons streven om het Ommoordse Veld onbebouwd te laten. Op stedelijk niveau geldt dit ook voor GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, SP, CU/SGP.
Omdat onze actie zo breed gedragen wordt, hopen wij ook de overige partijen te kunnen overtuigen dat in dit gebied niet gebouwd mag worden.

Geen opmerkingen: