donderdag 18 oktober 2007

Terugblik op inspreken in de raadscommissie

Woensdag 17 oktober is de Raadscommissie FIBS (Fysieke Infrastructuur, Buitenruimte en Sport) bijeen geweest. Drie mensen hebben de raadscommissie toegesproken m.b.t. het Ommoordse Veld, Mary Gerritse, Paul Scheublin van Heide-Bes en Aat Tetteroo van de Bewonersorganisatie Ommoord. De publieke tribune was goed bezet met bewoners uit Ommoord die getooid waren met groene bandana's met de naam van onze actie. De bandana's waren ook populair bij de politici!
Alle politieke partijen hebben aangegeven dat zij woningbouw op het Ommoordse Veld niet wenselijk achten. We zijn daar natuurlijk heel blij mee!
Wij hadden gehoopt dat de wethouder zou luisteren naar de unanieme mening van de raadscommissie en de wens van de bevolking van Ommoord. Helaas gebeurde dat niet. In een interview met het AD verklaarde de wethouder na afloop dat hij blijft bij zijn standpunt om mogelijkheden voor woningbouw in het Ommoordse Veld te onderzoeken. Hij hoopt de gemeenteraad alsnog te overtuigen.
De wethouder is een kundig bestuurder en wij zijn dan ook nog niet gerust op de goede afloop. Alle partijen hebben onomwonden hun steun uitgesproken, maar er gaat nog enige tijd overheen voor de stadsvisie in de Gemeenteraad komt. Wij hopen dat alle raadsleden hun rug recht zullen houden en niet alsnog een draai zullen maken.
Voor ons betekent het dat het actievoeren jammer genoeg nog niet ten eind is. We houden u van onze verdere plannen op de hoogte.

Geen opmerkingen: