donderdag 20 september 2007

Raadsleden op bezoek

Op onze uitnodiging kwamen gemeenteraadsleden van de commissie FIBS naar Ommoord om met eigen ogen te zien waar wij ons zo druk over maken: de rode stippen in het Ommoordse Veld in de Stadsvisie 2030 die staan voor woningen in het groen. GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, SP en ChristenUnie/SGP waren aanwezig. De vier partijen waren het helemaal eens: er mag niet gebouwd worden in het Ommoordse Veld.
Ook St├ęphan Reket van het AD was aanwezig. Hij interviewde na afloop de politici:
"Die rode stippen moeten weg" zegt Theo Cornelissen(SP). "Iedereen die hier loopt, ziet het belang van het Ommoordse Veld. Groen op loopafstand en ook voor fietsers en mensen met een rollator. Dit moet behouden blijven en niet worden volgestouwd met villa's."
GroenLinksraadslid Arno Bonte stelt dat je in het Ommoordse Veld planten ziet groeien die je nergens anders in de stad ziet groeien. Daarom zegt hij: "Handen af van het Ommoordse Veld, maar ook van het Wollefoppenpark in Zevenkamp."
Henk Sonneveld van Leefbaar Rotterdam wilde de recreatieve functie versterken. Uitbreiding van de kinderboerderij De Blijde Wei tot zorgboerderij was een idee dat weerklank vond.
Duco Hoogland en Tom Harreman van de PvdA waren in juni al op bezoek (zie eerder bericht). Ook zij zijn van mening dat dit unieke stuk groen behouden moet blijven. Er kan alleen maar sprake zijn van woningbouw als duidelijk aangetoond wordt dat het landelijk karakter daardoor niet aangetast wordt. De mogelijkheid van "landelijke villa's" aan de randen van het Ommoordse Veld wordt daardoor echter niet uitgesloten.
Wij hopen de PvdA, VVD en CDA ook te kunnen overtuigen van de waarde van dit gebied. Ommoord is een wijk waar mensen graag wonen, laten we dat vooral zo houden!

1 opmerking:

henk koedijk zei

Hiermee wil ik nogmaals namens de fractie van de VVD-Prins Alexander bevestigen dat wij uw streven om het Ommoordse Veld onbebouwd te laten volledig steunen. Namens de fractie van de VVD-Prins Alexander was de heer A. van der Torre aanwezig tijdens het bezoek van de raadsleden aan het Ommoordse Veld. Ik zal op korte termijn contact met de fractie van de VVD op het stadhuis opnemen om hen er van te overtuigen dat het zeer wenselijk en noodzakelijk is om het Ommoordse Veld Open & Groen te houden.

met vriendelijk groet,
Henk Koedijk,
fractievoorzitter VVD Prins Alexander, 010 4560466