zaterdag 26 maart 2011

Zangvogelwandeling succes

De zangvogelwandeling in het Ommoordse Veld trok veel bezoekers. Rob Lathouwers van het Wijknatuurteam maakte de deelnemers opmerkzaam op veel vogels. Gespot werden de volgende soorten: koolmees, pimpelmees, zwarte kraai, kauw, vlaamse gaai, ekster, groenling, sijs, vink, merel, roodborst, heggenmus, winterkoning, tjiftjaf, spreeuw, zanglijster, torenvalk, turkse tortel, houtduif, groene specht, grote bonte specht, grauwe gans, scholekster. Het is duidelijk dat je met zo'n goede gids meer ziet dan in je eentje!

Geen opmerkingen: