dinsdag 1 november 2011

Ommoordse Veld onveilig en donker?

Nederland is één van de meest verlichte landen van Europa. In onze omgeving zijn het vooral de kassen die voor lichtvervuiling zorgen. Afgelopen weekend organiseerden de milieufederaties de ‘Nacht van de nacht”. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Nederlanders een donkerder nacht wil en dat lichtvervuiling aan bijna de helft van de Nederlanders het zicht op de sterrenhemel ontneemt. Bij een volkomen duistere nacht is het mogelijk om in Nederland 2500 sterren te zien. Door lichtvervuiling zien we in de steden maximaal 100 sterren. Planten en dieren raken ontregeld door de lichthinder.
Onlangs verscheen in de Havenloods een artikel waarin het Ommoordse Veld donker en onveilig wordt genoemd. Iedereen zou het erover eens zijn dat er verlichting moet komen in het Ommoordse Veld. Wij zijn verbaasd, wij hebben deze geluiden nog nooit gehoord. Wel hebben wij klachten gehoord dat het nooit meer echt donker wordt door het toenemend aantal kassen.
Het aanleggen van verlichting in het Ommoordse Veld zou een zeer kostbare aangelegenheid zijn. Er wordt in het gebied veel gewandeld, maar of er veel behoefte is om op winteravonden een wandeling te maken, lijkt ons zeer de vraag. Voor een enkele wandelaar lijkt ons dit geen verantwoorde investering, er zijn voldoende andere plekken in Ommoord waar je goed verlicht kunt wandelen.
Als werkgroep zouden wij liever donkerder nachten in het Ommoordse Veld willen dan verlichting.

Geen opmerkingen: