zondag 20 november 2011

Nieuwe straatnaam Ommoordse Veld

Op 1 november 2011 werden in de wijk Ommoord vijftien nieuwe straatnamen officieel in gebruik genomen. Het gaat om fiets- en voetpaden die tot op die datum naamloos waren en daarom voor politie, brandweer en ambulance moeilijk te vinden. De werkgroep Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord heeft zich altijd ingezet voor naamgeving van dit soort paden.
In het Ommoordse Veld heeft het fietspad naar de Rotte langs de Klaverbuurt nu een naam gekregen: het Hoogerbruggepad. Het pad is genoemd naar een boerderij die vroeger aan de Rotte heeft gestaan: Te Hoogerbrugge.

Geen opmerkingen: