zondag 23 november 2014

Gebiedscommissie stemt in met bewonersinitiatief Ommoordse Veld

Samen met de historische commissie De Ommoordse Polder en de Historische Vereniging Prins Alexander heeft de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen een bewonersinitiatief ingediend met de titel het Ommoordse Veld in beeld en verhaal.
Wij willen zes informatieborden in het Ommoordse Veld plaatsen met verhalen over de geschiedenis van dit veengebied: over wie er woonden, hoe het veen werd afgegraven en de gevolgen daarvan voor de natuur en de waterhuishouding.
De gebiedscommissie van Prins Alexander vergaderde er afgelopen donderdag over en stemde van harte in met dit initiatief. We kunnen dus aan de slag. Heeft u nog suggesties of een mooie (historische) foto bijvoorbeeld, mail dan ommoordseveld@upcmail.nl

Geen opmerkingen: