zaterdag 22 november 2014

Weidevogelmanifest


De weidevogels dreigen uit het boerenland te verdwijnen. In het Weidevogelmanifest beschrijven 54 regionale en lokale natuurorganisaties de gewenste aanpak om de weidevogels in de provincie Zuid-Holland te redden. Om jongen te kunnen grootbrengen, zijn meer vochtige, bloemrijke weides nodig waarin de kuikens veilig kunnen opgroeien en genoeg voedsel kunnen vinden
Met het Weidevogelmanifest leveren de natuurorganisaties een bijdrage aan het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer dat op dit moment wordt voorbereid door de Provincie Zuid-Holland. In dit stelsel worden de subsidies voor agrarisch natuurbeheer ingezet in kerngebieden waar de beste kansen liggen voor verbetering van het leefgebied van de weidevogels. De agrarische natuurverenigingen moeten gaan zorgen voor de uitvoering van de nieuwe aanpak. In het Weidevogelmanifest roepen de natuurorganisaties de provincie, boeren en vrijwilligers op om samen een succes te maken van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer en zo de weidevogels in Zuid-Holland te kunnen behouden.

Ook inwoners van Zuid-Holland kunnen het weidevogelmanifest steunen door voor 1 december de online petitie te tekenen.
U vindt de petitie hier:

Geen opmerkingen: