woensdag 1 december 2010

Afsluitende bijeenkomst monitorgroep MOP

De MOP in het Ommoordse Veld staat er nu ruim een jaar. Regelmatig zijn er bijeenkomsten geweest met een monitorgroep waaraan de Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen deelneemt. Er is een enquĂȘte gehouden onder bewoners in de directe omgeving. Het blijkt dat de MOP niet intensief gebruikt wordt, de tafeltennistafel is het meest populair. Er zijn weinig klachten binnen gekomen. Er zijn enkele avonden geweest waarop jongeren voor overlast hebben gezorgd. Over vuurwerk en achtergelaten glas wordt het meest geklaagd. Steeds is door politie en jongerenwerkers actie ondernomen. N.a.v. het zware vuurwerk op 6 november is een arrestatie verricht.
De beheersafspraken die tot nu toe golden, blijven van kracht. In geval van concrete situaties van overlast kan de politie gebeld worden op nummer 0900-8844. Klachten rondom de MOP kunnen binnen kantoortijden worden gemeld bij de deelgemeente Prins Alexander, Lisette van Os, tel. 010-2868257

Geen opmerkingen: