woensdag 16 juni 2010

Monitorkaart Groene Hart

Bij de Monitorkaart Groene Hart wordt het Ommoordse Veld als voorbeeld genoemd van een verbinding tussen stad en buitengebied. De wens om stad en platteland goed met elkaar te verbinden wordt telkens weer naar voren gebracht in publicaties van de overheid en op congressen over de Randstad. Binnenkort wordt de Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland vastgesteld. Opname van het Ommoordse Veld en de Rottezoom in het provinciaal landschap Bentwoud-Rottemeren zou een mooie kans bieden mooie woorden om te zetten in concreet beleid. We zijn heel benieuwd wat er gaat gebeuren!

Geen opmerkingen: