dinsdag 21 februari 2012

Richtlijnen voor het Ommoordse Veld

De Werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen heeft in een projectgroep van de deelgemeente Prins Alexander meegedacht over de toekomst van het gebied. Andere betrokken partijen waren kinderboerderij De Blijde Wei, de cultuurscout, basischolen, enkele bewoners, de diensten Gemeentewerken, Stadsontwikkeling en Sport en Recreatie.
Het was een leuk project waarin veel ideeën naar voren kwamen. Als werkgroep hebben wij plaatjes geknipt en geplakt en zo kleurige collages gemaakt met beelden die wij wel en niet willen zien. Alle ideeën zijn door Marjet van Arkel van dS+V verwerkt in een vlekkenplan, een plattegrond van het Ommoordse Veld waarop aangegeven staat welke activiteiten mogelijk en gewenst zijn. Toekomstige plannen en initiatieven kunnen hieraan getoetst worden.
Op verschillende momenten hebben bewonersraadplegingen plaatsgevonden, waarop iedereen kon reageren op de plannen. Op enkele punten zijn de plannen aangepast. Het vlekkenplan is opgenomen in de notitie "Richtlijnen voor het Ommoordse Veld" van de deelgemeente Prins Alexander die in januari 2012 is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. U kunt de notitie bekijken via onderstaande link:
Richtlijnen voor het Ommoordse Veld deelgemeente Prins Alexander

Geen opmerkingen: