zaterdag 22 juni 2013

Zet de Blijde Wei in de zon

Zonne-energie is een duurzame bron van energie. Natuur & Milieu en ASN Bank willen het aantal zonnepanelen in Nederland in 2020 naar 1 miljoen brengen. Vandaar dat zij nu een actie hebben "Zet de kinderboerderij in de zon". De drie kinderboerderijen met de meeste stemmen maken kans op gratis zonnepanelen. Draag bij aan de kansen van de Blijde Wei en breng uw stem uit op www.1miljoenzonnedaken.nl

Geen opmerkingen: