zondag 15 september 2013

Recordaantal bezoekers bij concert Klezbez

Kwam het door het Parkenweekend, door de populariteit van onze concerten of door de waardering voor De Klezbez? Zoveel bezoekers als vandaag waren er nog niet eerder. Het optreden van De Klezbez was hartverwarmend, zij komen echt uit de buurt en hebben een trouwe schare bewonderaars. Hun muziek klinkt af en toe weemoedig, maar de vrolijkheid heeft toch de overhand. Een verteller was meegekomen om de nummers met elkaar te verbinden. het verhaal ging over een pauw. De pauw van De Blijde Wei die bij vorige optredens zo luid mee wilde doen, bekeek het nu allemaal vanaf een afstand en liet zich niet horen.
Suzanne Rojer van de deelgemeente Prins Alexander sprak een woord van dank uit aan onze werkgroep voor het organiseren van de concerten. Wij willen ook volgend jaar weer concerten organiseren en zijn op zoek naar nieuw talent. Het is vooral onze bedoeling een podium te zijn voor musici uit de eigen wijk. Bent u een talent of kent u er één? Neem dan contact op via ommoordseveld@upcmail.nl.

Geen opmerkingen: