woensdag 11 maart 2015

Informatiepanelen historie, stand van zaken


De werkgroep Ommoordse Veld Open & Groen gaat in nauwe samenwerking met de Historische Commissie de Ommoordse Polder en de Historische Vereniging Prins Alexander zes informatiepanelen plaatsen in het Ommoordse Veld over de geschiedenis. De gebiedscommissie  maakt dit bewonersinitiatief mogelijk.
Het is een grote inspanning geweest voor ons als vrijwilligers om alle informatie te verzamelen en alle afbeeldingen bij elkaar te krijgen. De teksten mochten vooral niet te lang zijn en de voor elk plaatje moesten we de rechten regelen. Extra informatie is straks te vinden via een QR-code op de website van de Historische Commissie De Ommoordse Polder. Een QR-code is zo'n soort puzzeltje, een blokjescode die je in steeds meer tijdschriften en advertenties ziet.
Veel experts gaven ons advies of stelden beeldmateriaal ter beschikking.  BOOR (Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam) stelde prachtige aquarellen ter beschikking, ook het Rijksmuseum voor Oudheden leverde beeldmateriaal en Museum Rotterdam.
Het afgraven van het veen is een belangrijk onderwerp. Op de afbeelding is natte vervening te zien, met een baggerbeugel haalt men het veen onder het wateroppervlak weg. De effecten van het ontwateren en afgraven van het veen zijn tot op de dag van vandaag van invloed op onze leefomgeving.
Nu is alles naar de vormgever die de panelen verder professioneel zal ontwerpen en vormgeven. We verwachten begin mei de borden te kunnen plaatsen.

Geen opmerkingen: