woensdag 10 april 2019

Geen honden op het struinpad!

Natuur- en vogelwacht Rotta doet zijn beklag over het feit dat er loslopende honden zijn gesignaleerd in het weiland van het struinpad. Dat is absoluut niet de bedoeling en zeker niet in het broedseizoen. Nesten van broedende vogels worden verstoord en ook hazen vinden dan geen onderkomen meer in dit gebied.
Er is nog discussie gaande of honden buiten het broedseizoen wel mee mogen in dit weiland, maar dan toch altijd aan de lijn. Onze werkgroep heeft gevraagd of er een bord kan komen waarop de regels duidelijk zijn vermeld. Tot die tijd kunnen hondenbezitters misschien ook elkaar een beetje scherp houden.

Geen opmerkingen: