dinsdag 3 april 2012

Workshop fruitbomen snoeien op De Blijde Wei

Wouter den Boer houdt zich al enige tijd bezig met de restauratie van de oude boomgaard op kinderboerderij De Blijde Wei. Wouter is deskundige op het gebied van beheer en aanleg van boomgaarden en woont in Ommoord. Fruitbomen zijn in vele opzichten waardevol voor ons en onze omgeving. Hun bloesem, vruchtdracht en grillige bast trekken insecten en vogels aan en dragen daarmee bij aan biodiversiteit. Een fruitboom siert zijn omgeving het hele jaar rond. Vooral de ouderwetse hoogstamfruitbomen bezitten grote landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde. Wouter heeft in de projectgroep Ommoordse Veld dan ook gepleit voor het plaatsen van een aantal hoogstamfruitbomen in het weidegebied aan de oostkant van het Ommoordse Veld. Bij de publieksraadplegingen over de plannen reageerden veel mensen met enthousiasme op dit plan, het is dan ook opgenomen in de richtlijnen voor de toekomst.
Op zaterdagochtend 14 april geeft Wouter den Boer bij voldoende deelname een workshop over het snoeien van fruitbomen in theorie en praktijk. De workshop start om 9.00 uur op De Blijde Wei met een kopje koffie en een uurtje theorie. Daarna is er een praktijkdeel (tot 12.30 uur) in de boomgaard van het Ambrosiusgilde aan de Nesseweg, waar Wouter het één en ander zal demonstreren. Daarna zult u in staat zijn om thuis veilig en meer doelgericht met uw eigen fruitbomen aan de slag te gaan. Voor de afstand van De Blijde Wei naar het Ambrosiusgilde is eigen vervoer (fiets) gewenst. Het aantal deelnemers is maximaal 20. De kosten van de workshop bedragen € 15,- pp.Inschrijven kan per mail bij Wouter den Boer Natuurlijk: info@wdbn.nl . U ontvangt een bevestiging van inschrijving.

Geen opmerkingen: